GEOEXTREME  
  ENDINGER I KLIMA
OG SKREDFARE DE
NESTE 50 ÅR
 
     
  Avslutningsseminar 15.10.2009

GeoExtreme-prosjektet ble avsluttet med et seminar på NGI der flere interessegrupper innen skredproblematikken ble invitert.

Klikk på titlene i vedlagt program for å få opp presentasjonene som PDF filer.

Klokkeslett

Tema

Foredragsholder

09:00 – 09:30

Registrering, Tee, Kaffe

 

09:30 – 09:45

Velkomsthilsen

Anders Solheim (NGI)

09:45 – 10:15

GeoExtreme prosjektet

Kari Sletten (NGU)

10:15 – 10:45

Klimaet er i endring

Ketil Isaksen (met.no)

10:45 – 11:00

Kaffepause

 

11:00 – 11:30

Nedbør utløser mange skred

Kalle Kronholm (NGI)

11:30 – 12:00

Klimaet i Norge kan bli mer ekstremt

Idar Barstad (Bjerknes senter)

12:00 – 13:00

Lunsj

 

13:00 – 13:30

Samfunnsmessige konsekvenser

Asbjørn Aaheim (CICERO)

13:30 – 14:00

Resultater og anbefalinger fra GeoExtreme

Christian Jaedicke (NGI)

14:00 – 14:15

Reaksjoner fra Statens Vegvesen

Tore Humstad (SVV)

14:15 – 14:30

Reaksjoner fra NVE

Graziella Devoli (NVE)

14:30 – 15:00

Åpen diskusjon

Anders Solheim (NGI)

 

 

 

 

Foredrag fra seminaret

 

 

 

 

Informasjonsbrosjyren

 

 

 

 

Publikasjonsliste

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

 

Link til gammel side

 

 

     
   

 

Partnerinstitusjoner

 
 
         
     
 

Finansiert av Norges Forskningsråd 2005 - 2008