GEOEXTREME  
  ENDINGER I KLIMA
OG SKREDFARE DE
NESTE 50 ÅR
 
     
  I GeoExtreme-prosjektet har forskere fra fem institusjoner samarbeidet om å undersøke sammenhenger mellom klima og skred, hvordan utviklingen blir de neste 50 årene, hva skred og skredfare koster samfunnet, og hvordan samfunnet best kan forholde seg til problemstillingen.

Forskningsprosjektet GeoExtreme har undersøkt følgende fire hovedspørsmål:

 • Hvilke metrologiske elementer utløser skred,
  og kan de variere i ulike deler av landet?

 • Hvordan vil værelementene som utløser
  skred endre seg i et endret klima?

 • Hvordan vil skredfaren i ulike deler
  av Norge endre seg?

 • Hva blir de sosioøkonomiske effektene
  av endret skredfare?

Resultatene viser blant annet at snøskredfrekvensen antakelig vil øke i deler av Midt-Norge, og at hyppigheten av jordskred kan øke i store deler av Norge fra Trøndelag og nordover. Store deler av Sør-Norge får små eller ingen endringer i skredhyppigheten, selv om klimaet skulle føre til mer ekstremvær. Sunn fornuft og respekt for Plan- og bygningsloven kan avverge de fleste skadevirkningene.

Klimaendringenes konsekvenser ble studert både på nasjonalt nivå og i detalj i studieområdene Otta, Tromsø og Hjelledalen (Stryn).

Prosjektet ble avsluttes med et seminar på NGI i Oslo torsdag 15. oktober.

 

 

 

 

Foredrag fra seminaret

 

 

 

 

Informasjonsbrosjyren

 

 

 

 

Publikasjonsliste

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

 

Link til gammel side

 

 

     
   

 

Partnerinstitusjoner

 
 
         
         
     
 

Finansiert av Norges Forskningsråd 2005 - 2008